Ortaklık Ön Başuvurusu İçin İstenen Belgeler 

 • Başvuru Dilekçesi
 • Atıksu Bilgi Formu
 • Ortaktık Üye Formu
 • 100.- TL.sermaye payının bankaya yatırıldığına dair dekont.

Ön Başvuru Sonrası Hazırlanması İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Örneği (Şirket kurulum)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya oda faaliyet belgesi
 • Ortaklar Kurulu yada Yönetim Kurulu kararı örneği
 • Yetkili kişi ikametgahı belgesi
 • Adli sicil sabıka kaydı
 • İmza sirküleri veya  imza beyannamesi  ( Şirket temsilcisinin)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Tapu Fotokopisi
 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ( Var ise)
 • Desarj Krokisi

HESAP NUMARAMIZ

S.S.ERGENE YEŞİL ÇEVRE SANAYİCİLER İŞLETME KOOPERATİFİ
VAKIFBANK EMLAKKENT ŞUBESİ IBAN NO: TR15 0001 5001 5800 7302 2441 59

yatırılacaktır.

Başvuru Dilekçesi

Atıksu Bilgi Formu

Ortaklık Üye Formu

Ortaklık – Yönetim Kurulu Karar Örneği