TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ TASLAĞI

YERALTI SUYUNA YENİ YÖNETMELİK 

6215 Sayılı ISLAH OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI 

TBMM WEB Sitesi
Kanun ve Yönetmelikler

4562 Sayılı OSB Kanunu 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği

5215 Sayılı Belediye Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 Sayili Kanun
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması – 5035 Sayılı Kanun
Endüstri Bölgeleri

4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu

5195 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yapı

 1. 3194 Sayılı İmar Kanunu
  1. 3458 nolu Mimarlık ve Mühendislik Hk.Kanun
  2. 4421 sayılı Türk Ceza Kanunu Ve Cezaların İnfazı Hk.Kanun
  3. 4708 Nolu Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  4. 5846 Nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  5. Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 2. Yapılaşma ile İlgili Yönetmelikler
  1. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
  2. 4708’e Göre YAPI DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
  3. Asansör Yönetmeliği
  4. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
  5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  6. Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  7. Otopark Yönetmeliği
  8. Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  9. Sığınak Yönetmeliği
  10. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
 3. Yapılaşma ile İlgili Tebliğler
  1. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
  2. Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ – TS 500
  3. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri
  4. YR ve YKİ Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard 30.01.2007
  5. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği – 2002 İlk 3 Ayı Mart
 4. Yapılaşma ile İlgili Genelgeler
  1. ve İsk. Bak. Yap.Den Kom.unun 20.05.2002 Tarihli Genelgesi
  2. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 09.07.2002 Tarihli Genelgesi
  3. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 09.10.2001 Tarihli Genelgesi
  4. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 11.02.2002 Tarihli Genelgesi
  5. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 14.11.2001 Tarihli Genelgesi
  6. ve İsk. Bak. Yap.Den.Kom.unun 29.07.2002 Tarihli Genelgesi
  7. ve İsk. Bak.lığının 12 Nolu Genelgesi
  8. ve İsk. Bak.lığının 13 Nolu Genelgesi
  9. ve İsk. Bak.lığının 15.10.1999 Tarihli Genelgesi
  10. ve İsk. Bak.lığının 31.01.2000 Tarihli Genelgesi
  11. ve İsk. Bak.lığının 10.04.1997 Tarihli Genelgesi
  12. Şantiyede Yapı Malzemelerinin Denetimi Hakkında Genelge (yeni)

Çevre

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Çevre Ve Orman Bakanlığı Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği