SAYIN ÜYELERIMIZ,

SS. Ergene Yeşil Çevre Sanayiciler İşletme Kooperatifi,

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Hükümlerine göre değişik ortaklı, değişik sermayeli ve sınırlı sorumlu bir işletme kooperatifi olarak 29 Nisan 2011 tarihinde 14 Kurucu üye ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Kooperatifimiz, Velimeşe IOSB başvurusunun yapılıp, kuruluşunun gerçekleşmesi için gereken tüm çalışmaları yürütmüş, tüm bölge adına başvurunun gerçekleştirilmesi için o ana ve bugüne kadar katılımı sağlanamayan firmaların adına da arıtma fizibilitesi hazırlatmış, bunun için haritalar hazırlatmış, başvuru için gereken gerekçeli rapor ekleri toplatılmış, toplantılara iştirak edilerek, değerli üyelerimizin sorunları dile getirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz,

Kooperatif işlerinin yönetimi için gerekli titizliği göstererek, kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf ederek, siz değerli üyelerimizin problemlerini çözmek adına gerekli görüşmeleri yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetim Kurulumuz;

Mehmet ELVERDİ Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk ÖZPINAR Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ahmet MERT Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ahmet DEMİRCİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim KASAP Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan CILIZ Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan CANSIZ Yönetim Kurulu Sayman Üye
den oluşmaktadır.

SS. Ergene Yeşil Çevre Sanayiciler İşletme Kooperatifinin Amacı;

Ortaklarının,
Ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sağlık gereksinimleri ile ulaşım ve iletişime yönelik gereksinimlerini karşılayarak, çevre bilincinin gelişmesine ve gelişmiş bir çevrede faaliyette bulunmalarını sağlamak ve bu kapsamdaki maliyet ve harcamalarını azaltarak ortaklarının çalışma ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

S.S ERGENE YEŞİL ÇEVRE SANAYİCİLER İŞLETME KOOPERATİFİ İLKELERİ

Gönüllü ve Açık Üyelik

Demokratik Yönetim

Üyelerin Ekonomik Katılımı

Özerklik ve Tarafsızlık

Eğitimin Geliştirilmesi

Kooperatif İçinde İşbirliği

Topluma Karşı Sorumluluk

VİZYONUMUZ:

Bünyesinde bulunan üyeleri ile birlikte ergene havzasını koruma planı doğrultusunda, gelecek nesillere yemyeşil ve tertemiz bir ergene havzası bırakabilmek, üyelerinin tüm gereksinimleri karşılayacak bir sanayi alanı oluşturmaktır.

MİSYONUMUZ:

Bölgemizdeki sanayicileri biraraya getirerek sanayicilerimizi bilinçlendirmek,
Fikri birlikteliği sağlamak,
Sosyal ve kültürel etkinlikler dahilinde tanışma ve kaynaşma birlikteliğini gerçekleştirmek,
Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre oluşturmak adına üyelerimiz ile el ele vermek.