KOOPERATİFİMİZİN TASFİYESİ KABUL EDİLDİ.

Kooperatifimizin 2016 yılı olağan Genel Kurul Toplantısının 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesi ve Ana Sözleşmemizin İlgili maddelerine uygun olarak 29/06/2017 tarihinde saat 14:00’ de ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI’ nda kooperatifimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ELVERDİ, Başkan Yardımcısı Faruk ÖZPINAR, Sayman Üye Orhan CANSIZ, Genel Sekreterimiz ALptekin Gökhan ŞAHİN, Kooperatif ortaklarının temsilcileri ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşüldü.

29/06/2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1            Yoklama ve açılış,

 1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu,
 2. Genel Kurul Divan Heyeti seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
 1. Gündemin Genel Kurula sunulması ve oylanması,
 2. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan, faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
 3. 31.12.2016 tarihli gelir Gider Tablosunun ve Bilançosunun okunması, müzakeresi kabulü veya reddi,
 1. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
 2. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
 3. Misyonu tamamlanmış olan kooperatifimizin tasfiyesi hususunda alınan yönetim kurulu kararının görüşülerek karara bağlanması
 1. Tasfiye bilançosunun okunması, görüşülmesi ve kabulu,
 2. Tasfiye kurulunun seçilmesi ve görevlendirilmesi
 3. Tasfiye dönemi bütçesinin görüşülmesi,
 4. Dilek ve temenniler.

Misyonunu tamamlamış bulunan Kooperatifin, Tasfiyesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Açıklamalarda bulundu. Kooperatifin tasfiye edilmesi ile ilgili Genel Görüşmeye geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Kooperatifin tasfiye edilmesine oy birliği ile karar verildi. Hazırlanan Tasfiye başlangıç Bilançosu Hikmet DÜZGÖREN tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi. Tasfiye Kurulunun seçimine geçildi. Yapılan öneri ve oylama neticesinde Tasfiye kurulunun mevcut yönetim kurulu tarafından 2 yıl süre ile sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi. Tasfiye dönemi bütçesi okundu. Oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve temennilerde bulunuldu. Gündemde başkaca görüşülecek gündem maddesi bulunmadığından divan başkanı tarafından saat 14.40 de toplantıya son verildi. Alınan kararlara muhalefet eden olmamıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde tutularak imza altına alınmıştır.